Toimistot

Työtilojen viihtyvyyttä suunnitellessa myös värillä on väliä. Värit ruokkivat tunteita ja auttavat henkilöä pitämään yllä oikeanlaista tunnelmaa. Tarkkaan mietitty värisävy voi tehdä työpaikasta menestystehtaan ja tuoda yksittäiselle ihmiselle kaivatun piristysruiskeen tärkeään tapaamiseen.  Katsojalle mieleiset kuvat metsästä ja luonnosta tarjoavat aidon metsän rahoittavia etuja. Värien ja kuvien tarjoamat mahdollisuudet ovat suuret. Voimme toteuttaa sisustuksellisia ratkaisuja digitulostamalla, kankailla sekä maalaamalla. Yesecon kuvatulostetut tuotteet mahdollistavat vaikkapa “ikkunan metsään” ja myös sermin tai kangasverhoillut akustiikkapaneelin ilmeen voi muuttaa kuvatulostuksella vaikkapa viherkasviksi.

Avokonttori

Avokonttoreiden työntekijät jäävät itse sitä tiedostamattaan kuuntelemaan toistensa puheita. Näin henkilön tehokasta työaikaa menetetään työpäivän aikana jopa 86 minuuttia. Avokonttorin akustiikan parantaminen lisää tehollista työaikaa ja tarvittavan investoinnin takaisinmaksuaika on lyhyt. Avokonttorissa on tärkeää, että tila ei kaiu, eivätkä toisten puheet häiritse työtä.

Melu etenee katon kautta. Kun avokonttorin katon pinta-ala on varsin suuri, saavutetaan haluttu jälkikaiunta-aika jo edullisilla kattoakustiikkapaneeleilla, mutta silloin katon kautta tapahtuvien heijastusten vaimennus jää pieneksi ja melu leviää ympäri toimistoa. Kovat sermit heijastavat  työpisteiden äänet kattoon ja ne leviävät meluna ympäri toimistoa.

Yesecon pöytäsermit ja akustiikkapaneelit työpisteissä ja akustiikkapilvet työpisteiden yläpuolella vaimentavat työpisteistä muualle kuuluvia ääniä.  Akustiikkapilvet vaimentavat myös työpisteisiin muualta kuuluvia ääniä.   Jos toimiston äänten ymmärrettävyyttä joudutaan huonontamaan peiteäänijärjestelmällä, voidaan Yesecon tuotteita käytettäessä peiteäänen voimakkuutta pienentää ja vähentää peiteäänen aiheuttamaa rasitusta.

Avotoimiston puhelutilat

Avotoimistoissa käytetään puhelinkoppeja, mutta puhelujen aiheuttamaa häiriöitä voidaan myös vähentää rajaamalla puhelupaikkoja sermeillä ja pilvillä.  Niilläkin saavutettava äänen vaimennus voi olla toimistossa riittävä.

Neuvotteluhuone

Neuvotteluhuoneessa on tärkeää, että jokainen läsnäolija voi kuulla hyvin ja tulla kuulluksi hyvin. Tilan kaikuminen tekee puheen epäselväksi ja häiritsee kuulemista. Yesecon seinäakustiikkapaneelit ja molemmilla puolillaan ääntä vaimentavat akustiikkapilvet vaimentavat kaikumista tehokkaasti.

Saat Yesecon tehokkaista akustiikkatuotteista parhaan hyödyn, kun asennat ne pöydän päähän ja sivulle, jossa ne tehokkaasti vaimentavat äänen ensimmäisiä  heijastuksia seinästä samoin kuin akustiikkapilvi katosta. Näin tilaan syntyvä kaikuva ääni jää hiljaisemmaksi, jolloin kuultava kaiku kuuluu hiljaisempana.

Video- ja puhelin neuvotteluhuone

Ihmiskorva kykenee poimimaan halutun äänen melun keskeltä äänen suunnan perusteella.  Video- ja puhelinneuvotteluissa tämä suuntainformaatio menetetään, kun sama mikrofoni poimii kaikki äänet, myös melun ja yhdistää ne yhdeksi ääneksi ja huoneen 0,45 s pidempi jälkikaiunta-aika häiritsee kuulemista.

ESITE