Päiväkodit ja koulut

Päiväkoti

Päiväkodissa melutaso nousee helposti korkeaksi ja kaikki korottavat ääntään tullakseen kuulluksi. Katosta riippuvat Oppila- ja Leikkilä vaimentavat leikkipaikan melua siellä missä melua syntyy, viemättä lasten töille ja piirustuksille varattua seinäpintaa. Satunurkka tekee meluttomamman alueen lukemista ja laulamista varten.

Koulut

Koululuokissa äänen tulee kuulua hyvin edestä takapenkille asti. Tällöin ei vaimenneta äänen oppilaille heijastamisen kannalta tärkeitä pintoja, vaan kaikuminen poistetaan vaimentamalla luokkahuoneen takaseinää ja katon ja seinän rajan pintoja. Käytävien melua voidaan vähentää akustiikkapilvillä.

Esite