Päiväkodit ja koulut

Kotimaisilla Yeseco- akustiikkatuotteilla onnistuu koulun ja päiväkodin melun hallinta tehokkaasti. Laadukkaina ne ovat pitkäikäisiä, kestävät koskettelua sekä toimivat myös akustoivana kiinnityspintana.  Vaihtoehdot akustiikalla toteutettavan visuaalisen ilmeen toteutukselle ovat rajattomat.

Avoin oppimisympäristö

Muunneltavan avoimen oppimisympäristön haaste on melun hallinta  Tilat eivät saa kaikua, katto ei saa välittää ääntä eteenpäin ja suoraa äänen etenemistä tulee katkaista kaapeilla ja sermeillä.

Tilan peruskaikuminen voidaan ratkaista Yesecon seinäakustiikkapaneeleilla. Yesecon akustiikkapilvet soveltuvat työskentelypisteiden päälle vaimentamaan katon kautta leviämään lähteviä ääniä. Tukevat, mutta pyörillä kevyesti siirtyvät Transmute-sermit mahdollistavat tilan helpon muunneltavuuden sekä sermien käyttämisen rajaamaan työskentelyssä syntyvää melua.

Perinteinen koululuokka

Perinteisessä koululuokassa äänen tulee kuulua hyvin edestä takapenkille asti. Takapenkille kuulumisen kannalta tärkeät luokan taakse ääntä heijastavat luokan etuosan katto- ja seinäpinnat jätetään vaimentamatta, ja kaikuminen poistetaan vaimentamalla luokkahuoneen takaosaa ja etuosassa seinän ja katon rajassa olevia pintoja.

Ruokailutila

Ruokailutilan kalusteiden ääniä voidaan pienentää hankkimalla tuolien jalkoihin ääntä vaimentavat jalkatassut. Astioiden ääniä voidaan vaimentaa ruoan jakelu- ja astioiden palautuspaikkojen yläpuolelle asennettavilla pilvillä sekä vaimentamalla keittiöstä kuuluvaa ääntä.

Ruokailutilassa on paljon ihmisiä pienessä tilassa ja tilassa kuuluu puhetta. Kaikumisen vähentäminen vähentää melua ja tilan jakaminen ruokailualueisiin sermeillä ja pilvillä vähentää melun leviämistä ja laskee melutasoa. 

Päiväkoti

Päiväkodissa melutaso nousee helposti korkeaksi ja kaikki korottavat ääntään tullakseen kuulluksi. Katosta riippuvat Oppila- , Leikkilä ja pilvet vaimentavat leikkipaikan melua jo siellä missä se syntyy, viemättä lasten töille ja piirustuksille varattua seinäpintaa.

Kevyesti siirreltävät, ja kaatuesssakin turvalliset  päiväkotisermit soveltuvat vaimentamaan leikkipaikoilla syntyviä ääniä.

Satunurkalla voidaan toteuttaa muuta tilaa meluttomampi alue lukemista ja laulamista varten. 

Still T:llä voidaan toteuttaa myös kiinnityspinnaksi soveltuvia seiniä ja tulostaa siihen vaikkapa opetusmateriaalia tai toimintaohjeita.

ESITE