Testitulokset

Yesecon tuotteet ovat akustisesti tehokkaita eivätkä ne tarvitse taakseen ilmarakoa. Niiden äänenvaimennuskyky on mitattu VTT:llä standardien EN ISO 354 / EN ISO 11654 mukaisesti. Kaikki Yesecon seinäakustiikkatuotteet kuuluvat parhaaseen A-luokkaan ja kuvatulostettu Yeseco Still T tuote saavuttaa luokan parhaan painotetun äänenvaimennuskertoimen αw 1,0, joka kertoo tuotteen vaimennuskyvyn olevan 100 %.

Yesecon Ilmava tuotteiden akustinen vaimennus riippuu niiden asennustavasta. Seinälle asennettuna ääni kimpoaa takaisin seinästä ja menee tuotteen läpi kahdesti. Tällöin niiden äänenvaimennuskyky on sama kuin Yesecon seinäakustiikkatuotteilla. Kun ne asennetaan vapaaseen tilaan ääni menee tuotteen läpi vain kerran, jolloin savutettu vaimennus on erilainen, mutta niiden ääntä vaimentava pinta-ala on kaksinkertainen, kun  tuotteen molemmat puolet vaimentava ääntä.

Yesecon tuotteiden paksuus on n 45 mm, mutta meiltä kysytään myös ohuempia tuotteita. Olemme mitanneet Still T tuotteen myös 30 mm paksuna demonstroidaksemme tuotteen paksuuden merkityksen vaimennuskykyyn ja tuotteen tarpeeseen. Sen mitattu äänenvaimennuskerroin αw 0,8 kertoo tuotteen vaimennuskyvyn olevan sinänsä hyvä 80 %, mutta sitä tarvitaan yli 2 kertaa enemmän saavuttamaan sama lopputulos kuin Yesecon muita tuotteita.  Kuitenkin, kun halutaan tehdä koko suuria, koko seinän kattavia pintoja, eikä haluta liikaa äänen vaimennusta, on oheumman tuotteen käyttö perusteltua.

Sisäilmaluokitus
Äänen vaimennuskyky
VTT-S-03117-16-EN-1
VTT-S-03117-16-EN-2
VTT-S-03117-16-EN-3
VTT-S-03117-16-EN-4
VTT-S-03117-16-EN-5
VTT-S-03117-16-EN-6
VTT-S-03117-16-EN-7
VTT-S-03117-16-EN-8
VTT-S-03117-16-EN-9
VTT-S-03117-16-EN-10
VTT-S-03117-16-EN-11
VTT-S-03117-16-EN-12
VTT-S-03117-16-EN-13
VTT-S-03158-16-EN-1
VTT-S-03158-16-EN-2
VTT-S-03158-16-EN-3
VTT-S-03158-16-EN-4
VTT-S-03158-16-EN-5
VTT-S-03158-16-EN-6